За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Новости

Со најновата трансформација во примарното здравство, матичните доктори ќе ја следат состојбата на пациентите со хронични болести и ќе им даваат терапија. Но, ќе се закажува термин и кај матичните лекари.

Како младите да се справат со дезинформациите? Научете да креирате едукативни материјали кои ќе ги направат децата, адолосцентите и останатите млади луѓе поотпорни на дезинформации. Или да дизајнирате истражувања и решенија прилагодени за младите, кои успешно ќе ги комуницирате со нив.

Во општество со зголемена свест и разбирање за аутизмот и сродните невролошки состојби, обесхрабрувачки и загрижувачки е да среќаваме коментари кои не само што покажуваат незнаење, туку и ги овековечуваат штетните стереотипи.

Брзиот развој на дигиталните технологии, растечката употреба на вештачката интелигенција за создавање медиумски содржини, брзото ширење на дезинформациите, развојот на граѓанското новинарство и сѐ поголемата употреба на дигиталните, новите медиуми во споредба со традиционалните медиуми, сѐ повеќе ја истакнуваат потребата за зајакнати вештини за медиумска писменост кај населението.

Сексистички говор на омраза кон младите девојки се шири преку коментарите на новинарските извештаи на социјалните медиуми, кои се плодна почва за развивање на родово-базирани злонамерни и вознемирувачки содржини.

Oваа година Република Македонија одбележува 30 години полноправно членство во УНЕСКО. Нашата земја пристапи на Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура – УНЕСКО на 28 јуни 1993 година, а наредната година во март 1994 година со одлука на Владата востановена е Националната комисија за УНЕСКО чиј Секретаријат како стручно и административно тело делува во рамките на Министерството за култура. Како дел од прославата на 75-от јубилеј во 2021 година, УНЕСКО, Велика Британија (како депозитар на Статутот) и Франција (како седиште на Организацијата) со задоволство ѝ овозможија на секоја држава членка и на нејзините граѓани дигитализирана копија од нивниот

Професионалните новинарски здруженија и граѓанските организации од медиумскиот сектор повторно упатуваат најостра реакција во врска со начинот на кој Министерството за информатичко општество и јавна администрација (МИОА) го води процесот на јавна дебата за дополнително предложените измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) со кои се предлага повторно воведување на т.н. државно рекламирање во земјава.

Група од 84 студенти од различни земји се впушти во мисија да ја подигне свеста и да ги мобилизира луѓето за Светскиот ден на чистење. Студентите подготвија кампањи за социјален маркетинг, застапување и комуникација во рамките на 24-часовниот хакатон на Програмата за комуникација за животна средина.

Животна средина, ЕУ интеграции, квалитетот на водата за пиење, квалитетот на храната што ја консумираме и ширењето на дезинформации за овие и многу други прашања - овие проблеми ги надминуваат границите.

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави водичот „Препознај и спречи: новинарски алатки за справување со дезинформации“, којшто има за цел да им помогне на новинарите, уредниците и медиумските работници како полесно да се справат со неизбежниот наплив на дезинформации, погрешни, злонамерни информации и други манипулативни техники.