За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Младите размислуваат Tag

Преку кадрирањето ќе треба да покажеш дека ги разбираш основите на фотографските алатки – ракурс, светлина и ширина на објектив.

Ако си средношколец/ка и сакаш да стекнеш применливи вештини за фотографирање или монтирање, пријави се на двете работилници на Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“, што ќе се одржат од 5 до 10 октомври во Скопје.

Со потпишување на меморандум за соработка меѓу Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД), ИРЕКС, Македонскиот институт за медиуми (МИМ), Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, се означи официјалниот почеток на новиот проект за медиумска писменост „Младите размислуваат“.