fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Image Alt

Портфолио

Кои сме ние?

Институтот за комуникациски студии (ИКС) е непрофитна научно-истражувачка организација, основана во 2012 година. Институтот е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Портфолиото на институтот се состои од нудење на магистерски студии, спроведување на научни истражувања во рамките на комуникациите и медиумите, спроведување на проекти и кампањи, како и давање на консултантски услуги кон трети страни. Од 2017 година, Високата школа за новинарство и односи со јавност и Институтот за комуникациски студии се споија во една организација и продолжија да работат под името на Институтот.

Нашата мисија е

да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

Нашата визија е

Македонија како модерно демократско општество каде слободата на изразување, плурализмот на ставовите и разновидноста на мислењата максимално се почитуваат.

Едукација на професионалци и студенти за медиуми, комуникации, лидерство и менаџмент.

Зајакнување на професионализмот во медиумите, новинарството и корпоративните комуникации.

Распространување на знаења преку публикации и нивно поврзување со практиката.

Подобрување на комуникациските капацитети на организации и институции.

Области на експертиза

Институтот за комуникациски студии го гледа општеството како меѓусебно поврзан систем и затоа користи интердисциплинарен пристап во својата работа, покривајќи широк опсег на области. Нашите силни страни се:

Едукација за медиуми и комуникација

ИКС има долгогодишно искуство во развојот на наставните планови за додипломски студии, магистерски студии, специјалистички професионални студии и професионални курсеви по новинарство, медиумски менаџмент, односи со јавноста и стратешко комуницирање. Покрај тоа, ИКС редовно организира работилници и обуки за новинарство, медиумска писменост, академско блогирање, односи со јавност, комуникација со социјални медиуми, кампањи од јавен интерес, фотографија и сл.

Развивање стратегии за комуникација

Институтот се истакнува во развојот на стратегиската комуникација. Како дел од нашите консултантски активности, развиваме комуникациски стратегии, планови за комуникација во кризи, кампањи и планови за социјални медиуми за нашите клиенти. Институтот организира обуки, семинари и работилници за односи со јавноста, стратегиски и кризен менаџмент, социјални медиуми итн.

Производство на медиумски содржини

ИКС произведува кратки документарни филмови, подкасти, влогови, образовни и информативни видеа, мултимедијални приказни, видео вести и прашања и одговори (Q&A). Освен видео продукцијата, ИКС објавува новински статии, истражувачки приказни, фељтони, фото приказни и блогови на 5 веб-страници и 9 различни социјални медиумски профили. Институтот изработува и квизови, гифови, инфографкони, интерактивни фотографии, графици, едукативни фото-објави, постери и други видови интерактивна содржина.

Онлајн едукативни курсеви и ресурси

Институтот има искуство во развивање меѓународни онлајн програми (e-PROFMAN и MicroMasters) кои се дизајнирани да ги задоволат потребите на меѓународниот пазар и да го олеснат пристапот до висококвалитетни програми за професионален развој преку виртуелна мобилност. ИКС има големо производство на медиумски содржини, кое вклучува бесплатни онлајн образовни ресурси и материјали за учење релевантни за различни области на својата работа. Нашите онлајн ресурси вклучуваат онлајн публикации, упатства, алатки, блогови, видеа итн.

Водење кампањи и лобирање

Институтот создава и спроведува кампањи за јавен интерес. ИКС ја спроведува кампањата за заштита на животната средина „Не игнорирај! Реагирај!“ во соработка со универзитети, невладини организации, граѓански иницијативи и медиуми. Преку медиумските содржини објавени на своите веб-страници и страниците на социјалните медиуми, ИКС ги поттикнува институциите да бидат отчетни, транспарентни и одговорни.

Организирање настани

Тимот на ИКС има големо искуство во планирање и водење настани. ИКС организира меѓународни конференции, форуми и панел дискусии, семинари, обуки, работилници, едукативни кампови и тури и промотивни настани.

Видете ги нашите клучни проекти!

27
Имплементирани проекти
Институтот за комуникациски студии и Високата школа за новинарство и односи со јавност заедно имаат имплементирано преку 27 проекти.
90
Дипломирани студенти
ИКС и ВШ имаат преку 90 дипломирани студенти на додипломските и постдипломските студии.
80
Партнери
ИКС има мрежа од преку 100 партнери, меѓу кои се наоѓаат национални и меѓународни институции и невладини организации, универзитети и институти, медиуми и донатори.

Исклучително задоволство ми е времето поминато во ИКС. Особено затоа што професорите се посветени, атмосферата е пријателска, а материјалите ми се на само еден клик преку виртуелната училница, па лесно се вклопуваат со моите обврски како новинар и уредник.

Сузана Мицева

новинар и уредник

ИКС ме мотивираше да продолжам да учам, а најдобра мотивација за учење е успехот. Образованието е процес што трае цел живот и секој кој е вклучен во овој процес учествува во креирањето поволна „клима“ во своето опкружување.

Марија Тасев

портпаролка на Универзитетската клиника за детски болести

Магистерските студии се круна на моето осознавање и практикување на стратегиските комуникации. Преку нив се заокружи мојата досегашна работа и ми отворија нови перспективи за односите со јавноста, маркетингот и дигиталните комуникации.

Елена Несторовска - Јовановиќ

менаџер за маркетинг и односи со јавност