fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

КАИРОС станува дел од CEEOL!

„КАИРОС: Журнал за медиуми и комуникации“ стана дел од онлајн библиотеката за списанија со отворен пристап на Централна и Источна Европа (CEEOL)! Тимот на ИКС и КАИРОС е посветен на унапредување на научниот дискурс во областа на медиумите и комуникациите. Вклучувањето на КАИРОС во CEEOL е само дополнителна мотивација за продолжување на напорите за подобрување на видливоста и пристапноста на списанието и поврзување на нашето истражување со пошироката глобална академска заедница.