fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина (SHAPE)
Интернационализација дома преку онлајн микромагистерски студии и виртуелна мобилност – Турција, Македонија, Словенија, Литванија
Промовирање на добро владеење преку граѓанско учество за поголема транспарентност и отчетност на институциите во Македонија
Стратешки комуникации за поддршка на Владата на Македонија
Писменост за вести и дигитална писменост – Справување со лажните вести
Зголемување на моќта на граѓанските организации во Македонија за изразување на јавниот интерес
Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија
Медиумска писменост во ера на наплив на информации: основање на коалиција за медиумска и информациска писменост (МАМИЛ)
Виртуелен кампус за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации E-PROFMAN