За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

отворен повик Tag

Институтот за комуникациски студии (ИКС) има потреба да ангажира фирма или тим од соработници за веб-развој, UX и UI редизајн на веб-страницата medium.edu.mk.

Во прилог доставуваме одговори поставувани прашања за отворениот повик до високообразовните институции во Р. С. Македонија за вклучување на медиумската писменост во студиските програми.

Во рамките на проектот за медиумска писменост на УСАИД, „Младите размислуваат“, ИКС и ИРЕКС ги покануваат сите универзитети и акредитирани високообразовни институции кои се регистрирани на територијата на Република Северна Македонија да достават предлози за вклучување на медиумската писменост во нивните студиски програми и во други академски активности.

Општата цел на Повикот е да се зголеми ефективноста на граѓанските организации (ГО) во интеракцијата со медиумите, со цел да се намали продолжувањето и ширењето на стереотипите и негативните слики за одредени групи на граѓани.