За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Низа забелешки за Предлог-законот за инспекциски надзор во животната средина Модната индустрија меѓу најголемите загадувачи Патот од Скопје до Брисел не поминува преку Софија Блог на Ида Мантон Цели населени места без безбедна вода за пиење Дома: Од природна убавина до отровна река

Институт за комуникациски
студии

Осумгодишно искуство во едукација, истражување и советување за комуникации и односи со јавност. Прочитајте зашто сме најдобри.

Што работиме?

c f

Образование

Едукација на професионалци и студенти за медиуми, комуникации, лидерство и менаџмент.

c f

Стандарди

Зајакнување на професионализмот во медиумите, новинарството и корпоративните комуникации.

c f

Истражување

Распространување на знаења преку публикации и нивно поврзување со практиката.

c f

Транспарентност

Подобрување на комуникациските капацитети на организации и институции.

Новости

Едуцираме

Нудиме магистерски студии во областа на комуникациите и медиумите, но едуцираме и преку други наши програми и активности.

Советуваме

Нашиот тим на експерти стои на располагање за обука и поддршка на комуникациските активности на вашата организација.

Исклучително задоволство ми е времето поминато во ИКС. Особено затоа што професорите се посветени, атмосферата е пријателска, а материјалите ми се на само еден клик преку виртуелната училница, па лесно се вклопуваат со моите обврски како новинар и уредник.

Сузана Мицева

новинар и уредник

ИКС ме мотивираше да продолжам да учам, а најдобра мотивација за учење е успехот. Образованието е процес што трае цел живот и секој кој е вклучен во овој процес учествува во креирањето поволна „клима“ во своето опкружување.

Марија Тасев

портпаролка на Универзитетската клиника за детски болести

Магистерските студии се круна на моето осознавање и практикување на стратегиските комуникации. Преку нив се заокружи мојата досегашна работа и ми отворија нови перспективи за односите со јавноста, маркетингот и дигиталните комуникации.

Елена Несторовска - Јовановиќ

менаџер за маркетинг и односи со јавност

Магистерските студии на ИКС поврзуваат многу прашања од теоријата и практиката за тоа како да развиеме соработка со нашите публики, да ги интегрираме комуникациите во управувањето на една организација, да го штитиме јавниот интерес и да ги дигитализираме нашите комуникации.

Билјана Радева

надлежна за стратешки комуникации во Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија

Освен современата и соодветна програма која ги покрива најважните области за стратешките комуникации, предност на магистерските студии е што лесно и успешно се реализираат онлајн, па така испитите ги полагав и во најкритичното време на пандемијата.

Билјана Максимовска

експерт по комуникации
X
Наши страници