fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Институт за комуникациски
студии

Долгогодишно искуство во едукација, истражување и советување за комуникации и односи со јавност. Прочитајте зашто сме најдобри.

Што работиме?

Што работиме?

c f

Образование

Едукација на професионалци и студенти за медиуми, комуникации, лидерство и менаџмент.

c f

Стандарди

Зајакнување на професионализмот во медиумите, новинарството и корпоративните комуникации.

c f

Истражување

Распространување на знаења преку публикации и нивно поврзување со практиката.

c f

Транспарентност

Подобрување на комуникациските капацитети на организации и институции.

Новости

Едуцираме

Нудиме магистерски студии во областа на комуникациите и медиумите, но едуцираме и преку други наши програми и активности.

Советуваме

Нашиот тим на експерти стои на располагање за обука и поддршка на комуникациските активности на вашата организација.

Исклучително задоволство ми е времето поминато во ИКС. Особено затоа што професорите се посветени, атмосферата е пријателска, а материјалите ми се на само еден клик преку виртуелната училница, па лесно се вклопуваат со моите обврски како новинар и уредник.

Сузана Мицева

новинар и уредник

ИКС ме мотивираше да продолжам да учам, а најдобра мотивација за учење е успехот. Образованието е процес што трае цел живот и секој кој е вклучен во овој процес учествува во креирањето поволна „клима“ во своето опкружување.

Марија Тасев

портпаролка на Универзитетската клиника за детски болести

Магистерските студии се круна на моето осознавање и практикување на стратегиските комуникации. Преку нив се заокружи мојата досегашна работа и ми отворија нови перспективи за односите со јавноста, маркетингот и дигиталните комуникации.

Елена Несторовска - Јовановиќ

менаџер за маркетинг и односи со јавност

Магистерските студии на ИКС поврзуваат многу прашања од теоријата и практиката за тоа како да развиеме соработка со нашите публики, да ги интегрираме комуникациите во управувањето на една организација, да го штитиме јавниот интерес и да ги дигитализираме нашите комуникации.

Билјана Радева

надлежна за стратешки комуникации во Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија

Освен современата и соодветна програма која ги покрива најважните области за стратешките комуникации, предност на магистерските студии е што лесно и успешно се реализираат онлајн, па така испитите ги полагав и во најкритичното време на пандемијата.

Билјана Максимовска

експерт по комуникации