fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

магистерски студии Tag

Програмите ги следат светските трендови во комуникациите и овозможуваат да научиш како да креираш и спроведуваш комуникациски стратегии, да комуницираш во кризи, да спроведуваш маркетинг и бренд кампањи и да креираш содржини прилагодени на дигиталните платформи.