fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Илустрација со текст: „Истражувај, комуниицирај, студирај“. „Магистерски студии по менаџирање на стратегиски комуникации.“

Запиши се на магистерските студии

Откриј ја вредноста на стратешкото комуницирање и односите со јавноста. Стекни знаења и вештини применливи во различни сфери и помогни ѝ на твојата организација или бизнис да ја подобри својата репутација.

Институтот за комуникациски студии (ИКС) запишува нова генерација постдипломци на едногодишните и двегодишните магистерски студии по Менаџирање на стратегиски комуникации во академската 2021/2022 година.

Програмите ги следат светските трендови во комуникациите и овозможуваат да научиш како да креираш и спроведуваш комуникациски стратегии, да комуницираш во кризи, да спроведуваш маркетинг и бренд кампањи и да креираш содржини прилагодени на дигиталните платформи. Ќе ти помогнат да ги осознаеш најдобрите пристапи за јавна дипломатија и политичка комуникација, да го процениш однесувањето на различните актери во меѓународните односи и политиката и да градиш стратегии за градење имиџ на државата. Магистерските програми ќе те оспособат и за истражување и аналитичко пишување во областа на комуникациите.

Знаењата и вештините кои се стекнуваат на студиите се директно применливи во различни области во државниот, комерцијалниот и граѓанскиот сектор. Во текот на наставата, современата теорија се применува во практични реални ситуации, преку тимска работа, под менторство од реномирани професори од Македонија и странство.

Студирањето е прилагодено на професионалните и останатите обврски на постдипломците. Наставата се реализира предмет по предмет, со вебинари и онлајн ресурси за учење, кои се достапни во секое време и од кое било место преку виртуелната училница.

Со завршувањето на студиската програма стекнуваш научно звање „магистер по менаџирање на стратегиски комуникации“.

Повеќе информации за магистерските студии прочитајте ТУКА.

Лице за контакт:

м-р Дејан Андонов, програмски координатор – , 071 317 661