fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Нов ресурс на ИКС за новинари за справување со дезинформациите

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави водичот „Препознај и спречи: новинарски алатки за справување со дезинформации“, којшто има за цел да им помогне на новинарите, уредниците и медиумските работници како полесно да се справат со неизбежниот наплив на дезинформации, погрешни, злонамерни информации и други манипулативни техники. Иднината на медиумите во голема мера зависи од тоа колку ќе успеат да ја повратат довербата на граѓаните кои се натрупани со информации.

Оваа публикација содржи стандарди и вредности за зајакнување на професионалното и кредибилно новинарство, како и бесплатни алатки за проверка на изворите и информациите со цел пласирање веродостојни медиумски содржини. При креирањето на овој ресурс, ИКС ги анализираше Кодексот на новинарите на Македонија, како и етичките насоки содржани во домашните, регионалните и меѓународните кодекси за професионално новинарство со фокус на справување со современите манипулативни техники, дезинформациите, погрешните и злонамерните информации. Со цел оваа публикација да биде корисен и локализиран ресурс, ИКС консултираше 15-тина уредници на традиционалните и онлајн медиуми, главните уредници на програмскиот сервис на МТВ 1, на МТВ 2, на Македонското радио Прва програма и на Медиумската информативна агенција (МИА) кои ги посочија потребите и предизвиците со кои што се соочуваат нивните редакции. Публикацијата е достапна на три јазици: македонски, албански и англиски.

 

Водичиот „Препознај и спречи: новинарски алатки за справување со дезинформации“ е креиран во рамките на проектот „Употреба на новинарство засновано на факти за подигнување на свеста и спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор во Северна Македонија“, којшто се реализира со поддршка на Британската амбасада во Скопје.