За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

трол на месецот Tag

„Балкански трол на месецот“ се однесува на физичко лице, група на физички лица или на медиум кој шири омраза врз основа на пол, верска или етничка припадност или по основ на други категории на различности. Балканскиот трол се избира врз основа на случувањето на инциденти поврзани со говор на омраза кои се препознаени како такви во регионот на Западен Балкан.