fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Геотермалните води – недоволно искористени и злоупотребени од диви корисници

Кочанскиот геотермален басен, кој е меѓу најобемните на Балканот, не е целосно искористен, иако користењето на термалните води овозможува економски и енергетски заштеди и не ја загадува природата. Концесионери и инспектори велат дека во делови од земјава има диви корисници коишто ја намалуваат издашноста на системите за геотермални води, и покрај тоа што за незаконска експлоатација е предвиден затвор од 3 до 8 години. Проблем претставува и враќањето на водите во утробата на земјата. Малку фирми можат да прават реинјектирање и геотермалните води едноставно истекуваат по браздите.

На албански јазик:

Ujërat gjeotermike- jo mjaftueshëm të shfrytëzuara, por dhe të keqpërdorura përmes kyqjeve joligjire që rrezikojnë sistemin. Ujërat eotermike – jomjaftueshëm të shfrytëzuara, por dhe të keqpërdorura përmes kyqjeve joligjore të cilat i rrezikojnë sistemet. Gjendja më kritike është në Bansko. Inspektorët paralajmërojnë se me ketë kryhet vepër penale, por kjo praksë vazhdon. Koçani është shembull i rallë se si uji kthehet në sistemin për tu shfrytëzuar përsëri. Ngrohja e objekteve me qelq, objekteve publike dhe afariste, zhvillimi i turizmit te ilixhave- shikoni në “Kthjellu” për potencialin dhe për keqpërdorimin e ujërave gjeotermike.