fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

отворен повик Tag

Општата цел на Повикот е да се зголеми ефективноста на граѓанските организации (ГО) во интеракцијата со медиумите, со цел да се намали продолжувањето и ширењето на стереотипите и негативните слики за одредени групи на граѓани.