fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Медиум

Медиум е прв средношколски весник во Македонија, кој има три клучни цели: известување за случувањата од средните училишта во земјава и во странство; поттикнување на новинарството меѓу средношколците; и промовирање на медиумската писменост меѓу средношколците.

Медиум е отворен за различните креативни форми на учениците кои заслужуваат да допрат до јавноста. Затоа во Медиум има рубрики за вести и активности во училиштата, драмски изведби, фото-изложби, меѓународни успеси, освоени први места на натпревари и уште многу други рубрики.

Покрај весникот, медиум е присутен и во дигиталниот простор преку сопствена платформа и профили на социјалните мрежи.

Date: