fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Младите размислуваат (YouThink)

Проектот за медиумска писменост „Младите размислуваат“ се фокусира на развивање на вештините за критичко размислување и критички пристап кон информациите кај младите кои им се потребни за да изградат отпорност на дезинформации и да придонесат за градење активно, одговорно граѓанство водено од емпатија.

Улогата на ИКС во овој проект е да ја унапредува соработката со високообразовните институции во земјата и странство. Секоја година ИКС доделува грантови на домашните факултети за вклучување на медиумската писменост во студиските програми, спроведува истражувања во областа, организира научен симпозиум и го објавува академскиот журнал КАИРОС чие прво издание беше објавено во јули 2022 година.

Времетраење: 2021 – 2026
Донатор: Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД)
Главен имплементатор: ИРЕКС
Партнери: ИКС, Македонски институт за медиуми (МИМ), Младински образовен форум (МОФ)

Date: