fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Виртуелен кампус за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации E-PROFMAN

Цел на проектот

Целта на проектот беше креирање на онлајн програмата за професионален развој за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации – е-ПРОФМАН.

Го спроведуваат: Високата школа (лидер), во партнерство со ДОБА универзитетот од Словенија и Универзитетот од Инстанбул

Донатор: Еразмус+ програмата на Европска Унија

Времетраење: 2016-2018

Опис на активностите

Транснационалната програма беше составена од пет онлајн курсеви – три задолжителни и два изборни. Виртуелниот кампус им овозможи на учесниците од трите земји да работат заедно користејќи виртуелна училница и голем број онлајн ресурси. Предавачите изработија и отворени едукативни ресурси во областа на иновативниот менаџмент, лидерството и стратегиските комуникации. Покрај онлајн учењето, учесниците и предавачите соработуваа на летен камп и на финален семинар, на кои ќе изработија полугодишни и финални проекти.

Програмата обезбеди целосни стипендии за 60 учесници, а по завршувањето на програмата, студентите добија диплома со 60 ЕКТС кредити.