fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Родовата еднаквост во време на родови дезинформации

Медиумите овозможија широка застапеност на антиродовите наративи во медиумскиот простор, со што придонесоа за пласирање и ширење родови дезинформации при известувањето за настаните во врска со Предлог-законот за родова еднаквост и измените на Законот за матична евиденција.

Ова го покажува анализата „Родовата еднаквост во време на родови дезинформации“, која Институтот за комуникациски студии (ИКС) ја изработи за периодот од мај до јули оваа година. Анализата ги опфати новинарските извештаи за настаните поврзани со Парадата на гордоста (Скопје Прајд 2023) и протестот организиран од Македонската православна црква (МПЦ) и други конзервативни и религиозни организации, кои се одржаа во јуни. Беа анализирани повеќе од 1.000 онлајн извештаи и 7 000 коментари на новинарските објави на Фејсбук.