fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Eтичко известување за родовобазираното насилство во Северна Македонија

Доминацијата на дневнополитичките случувања, ограничените ресурси во редакциите, недостигот од специјализирани новинари, отсуството на извори и перцепцијата дека темите поврзани со родово базираното насилство не се од примарно значење придонесуваат кон недоволно известување за родово базираното насилство. Ова го покажа анализата „Eтичко известување за родово-базираното насилство во Северна Македонија“, што ја изработи Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „Превенција и заштита од родово базирано насилство во Северна Македонија“ што го спроведува Фондот за население на Обединетите нации.