fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Владимир Николоски

Владимир Николоски е уредник на веб-платформата „Само прашај на Институтот за комуникациски студии.  

Тој е дипломиран новинар на Интердисциплинарните студии на новинарство на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

Новинарската кариера ја почнува во дневниот весник „Време“, а потоа ја продолжува во дневниот весник „Нова Македонија“ каде што работи како уредник на економската рубрика и помошник на главниот и одговорен уредник.