fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Дарко Малиновски

Дарко Малиновски е ИКТ и проектен менаџер во Институтот за комуникациски студии. Негово поле од интерес се дигиталните технологии, нивната употреба во постигнување на комуникациски цели, како и нивните ефекти врз општествениот развој. Претходно работел во Институтот за европска политика како лице за комуникации.

Тој има завршено правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, додека во моментов ги завршува магистерските студии на Институтот за комуникациски студии.