fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Дарко Малиновски

Дарко Малиновски работи како проектен координатор во Институтот за комуникациски студии. Тој завршил додипломски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, а во моментов студира магистерски студии на Институтот за комуникациски студии.

Дарко претходно работел во Институтот за европска политика како лице за комуникации.