fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Здружените граѓани најдобро го штитат јавниот интерес: Научени лекции од проектот „Поврзи ги точките“

Како здружените граѓани најдобро го штитат јавниот интерес? Прочитајте ги нашите научени лекции од проектот „Поврзи ги точките“. Создадовме граѓанска коалиција што им овозможува на граѓанскиот сектор, академската заедница, медиумите и јавните институции да соработуваат за подобро владеење. Се фокусиравме на заштитата на јавниот интерес и зајакнувањето на новинарството од јавен интерес. Дадовме простор за различни ставови, покренавме теми што беа маргинализирани во традиционалните медиуми и помогнавме тие да станат главни во медиумското известување.