fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Медиумската писменост во студиските програми на универзитетите во Република Северна Македонија

Оваа публикација дава одговор за застапеноста на медиумската писменост на студиските програми кај универзитетите и другите високообразовни институции во Република Северна Македонија. Целта на истражувањето е да се види дали високото образование ги оспособува студентите со неопходните знаења и вештини во сферата на медиумската, дигиталната и информациската писменост, како и дали ги подготвува да се справат со напливот на дезинформациските кампањи.