fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

КАИРОС број 2 | март 2023

Подемот на дигиталните медиуми го трансформираше начинот на кој комуницираме, и начинот на кој ги консумираме и разбираме информациите. Поважно од кога било за младите е да развијат силни вештини за медиумска писменост. Со таа цел, ИКС го објави второто издание на научното списание КАИРОС: Журнал за медиуми и комуникации.

Новото издание на КАИРОС се фокусира на тоа како младите можат да ги подобрат своите вештини за медиумска и информациска писменост, да знаат како критички да се осврнуваат кон информациите што ги консумираат, но и да научат како да ги користат медиумите за добро. Во ова издание, можете да прочитате трудови кои истражуваат теми како што се дезинформации, комуникација на социјалните медиуми, стратегии за подобрување на образованието за медиумска писменост во средните училишта и универзитетите и влијанието на социјалните и традиционалните медиуми врз менталното здравје.

Една од клучните пораки во ова издание е важноста да се негува критички пристап кон медиумските содржини, особено во време на преоптовареност од различни видови на информации. КАИРОС покренува дискусија за важноста на проверката на фактите и потенцијалните последици од споделувањето на дезинформации. Содржи и сознанија и алатки за едукаторите подобро да разберат како младите гледаат на медиумите и потребата да се стекнат со вештини за медиумска писменост.

Една од уникатните карактеристики на КАИРОС е тоа што содржи трудови од експерти и од академици во областа и обезбедува добро заокружена перспектива за прашањето на медиумската писменост и увид во искуствата на младите луѓе кои се движат низ дигиталниот свет.

Во време во кое дигиталните медиуми стануваат сè поприсутни, важно е да ги опремиме младите со вештините што им се потребни за да бидат одговорни и критички настроени медиумски консументи. Затоа, КАИРОС има цел да стане суштински ресурс за родителите, едукаторите и самите млади луѓе.

ISSN: 2955-1927

Трудови

Критичкото размислување – значаен фактор за идентификување и за справување со дезинформираноста на учениците

Автор: Маја Митевска-Поцева

Клучни зборови: информации, медиуми, медиумска писменост, образование

Компетенции за медиумска писменост на работното место: Подобрување на комуникацијата кај младите вработени лица

Автор: Бојан Китановиќ; Ивана Китановиќ

Клучни зборови: медиумска писменост, социјални медиуми, млади вработени лица, комуникација, работно место

Информациската „диета“ во Јужен Кавказ: Истражувачка студија за консумирањето информации и отпорноста на дезинформации

Автор: Ана Кешелашвили; Маја Микашавиџе

Клучни зборови: Кавказ, медиумска консумација, употреба на социјалните медиуми, дезинформации, отпорност

Културата на генерацијата „z“ – насока за создавање нови образовни концепти

Автор: Тамара Ќупева

Клучни зборови: генерација „Z“, култура, апликации, јазик, образование

Едукација за медиумска и информациска писменост во време на дезинформации: Согледувања на професорите и на студентите на УЈИЕ

Автор: Албулена Халили; Едлира Палоши Диша; Демуш Бајрами; Шемседин Ибрахими

Клучни зборови: дезинформации, отпорност, образование за медиумска и информациска писменост, УЈИЕ

Имплементација на медиумската писменост во основното образование – нов модел на образование

Автор: Виолета Стевановска; Гордана Атанасова; Габриела Дурчевска Георгиева

Клучни зборови: медиумска писменост, основно образование, критичко размислување, промени, наставен процес