За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

симпозиум Tag

Со големо задоволство Ве покануваме на Меѓународниот симпозиум за критичко размислување и медиумска писменост кој ќе се одржи на 03 и 04 февруари, 2022 година.