fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Штетна Tag

Во тримесечниот извештај се утврдува токсичната реторика пред претседателските и парламентарните избори коишто се одржаа на 24 април и на 8 мај, како и во постизборието кога беа претставени резултатите од гласањето, односно победниците во двата изборни циклуса и веќе течеа преговорите за составот на новата влада.

Пристрасно селектирање – се земаат само оние податоци за некој настан или случување кои ја поткрепуваат тезата на тој што го користи овој штетен наратив, а податоците или информациите кои што не одговараат или ја побиваат позицијата, едноставно се игнорираат. 

Во април се забележува раст на штетната содржина на интернет- и на фејсбук-страниците на политичките партии и на нивните лидери ‒ од 142 објави во март на 176 објави во април.

Во април се забележува раст на штетната содржина на интернет- и на фејсбук-страниците на политичките партии и на нивните лидери ‒ од 142 објави во март на 176 објави во април.