fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

родово известување Tag

На настанот ќе учествуваат Сашо Богдановски, раководител на Одделението за човекови права и медиумска писменост во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни уметности, вонреден проф. др. Марина Тунева, медиумски експерт, и Леунора Калиќи, претседателка на Советот за етика во медумите во Македонија.