fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

пристрасно селектирање Tag

Пристрасно селектирање – се земаат само оние податоци за некој настан или случување кои ја поткрепуваат тезата на тој што го користи овој штетен наратив, а податоците или информациите кои што не одговараат или ја побиваат позицијата, едноставно се игнорираат.