За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

онлајн програма Tag

Барате ново поле за развој на својата кариера или истражувања, флексибилни онлајн можности за усовршување или бесплатна меѓународна програма? Запишете се на Онлајн програмата за комуникација за животна средина, која е нова практична дисциплина што ги спојува управувањето со природните ресурси и комуникациските и новинарските техники.

22 професори и професионалци за животна средина и за комуникации од Македонија, Хрватска, Србија, БиХ и Албанија, на еднонеделна работилница во Загреб, ги вкрстија нивните знаења и искуства во креирањето на наставните програми за пет курсеви и финален хакатон.