За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

ИРЕКС Tag

Мастер часовите претставуваа комбинација од интензивни сесии, вежби и дискусии со обучувачи - искусни новинари и практична работа за изработка на медиумски производи во тимови.

Учи преку практични пристапи од обучувачи-новинари кои ги познаваат трендовите. Запишуваме учесници на втората генерација на Мастер часовите за медиуми и новинарство, кои ги организираат Институтот за комуникациски студии и ИРЕКС, во рамките на Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“.