fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Инклузивно и креативно медиумско образование Tag

Проектот развива образовни модели за медиумска писменост кои можат да бидат спроведувани во формално и неформално образование и од различни чинители (граѓански организации, училишта, факултети, итн.).