fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

бизнис Tag

Институтот за комуникациски студии и Институтот Изида Вита од Словенија го започнуваат проектот „Еднаква моќ за жените“ чија премиса е родовата врамнотеженост. Во Македонија жените сè уште се дискриминирани со пониски плати и ним им е потешко да се вработат. Владата донесе измени и ја усвои легислативата за ова прашање, но нема доволно содржина и има премалку активни приоди за да се решат проблемите од оваа тема. Оттука, во рамките на проектот ќе се спроведе истражување за родовата еднаквост на раководните позиции во економијата, ќе се подготвуваат публикации со добри примери за родова еднаквост заради подигнување на свеста за темата, ќе

Медиумите не ја извршуваат својата основна функција – да бидат коректори на власта и балансирано да ја информираат публиката, посочија новинарите и учесниците на настанот. Медиумите во Македонија се заложници на политичките и бизнис интересите на нивните сопственици, а новинарството е само алатка за остварување на тие интереси.