fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Катарина Муратидис

Асистент за финансии и администрација

Катарина Муратидис има дипломирано општа економија на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Почнувајќи од 2019 година, таа е дел од тимот посветен на сметководство и финансии на Институтот за комуникациски студии.