fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Жанета Трајкоска

Жанета Трајкоска е директорка на Институтот за комуникациски студии од 2017 година. Претходно, од 2008 до 2016 година била директорка на Високата школа за новинарство и односи со јавност.

Трајкоска дипломирала новинарство на Интердисциплинарните студии на новинарство на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, во 1996 година. Завршила магистерски студии „Комуникација и менаџмент за културни политики“ на Универзитетот „Лумса“ во Рим, Италија, во 2004 година, на тема: “Медиумската концентрација и неговото влијание врз плурализмот во медиумите“. Докторската дисертација на тема: „Карактеристики и значење на спинингот во креирањето на медиумската реалност и неговото појавување во Македонија“, ја има одбрането на политички студии на Правниот факултет во Скопје.

Како новинар почнува да работи од 1993 година, најпрво во радио „Нома“, па потоа во МТВ, радио „Либертас“, неделникот „Фокус“, а од 1998 година започнува да работи како лице задолжено за односи со јавноста во проекти на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД). Во периодот од 1999 до 2001 година e Извршен директор во Македонскиот прес центар каде што е и еден од основачите, а од 2001 година работи на формирање на фондацијата Македонски институт за медиуми, каде што до почетокот на октомври 2008 година е извршен директор.

Активно се служи со англискиот и италијанскиот јазик.