fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Бојан Георгиевски

Бојан Георгиевски ги завршил своите додипломски и магистерски студии по право на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Во 2011 почнува со работа во Високата школа за новинарство и за односи со јавноста на позицијата генерален секретар. Во моментов тој работи во ИКС на позицијата проектен менаџер.