За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

климатски промени Tag

Публикацијата „Климатските промени и отпорот на природата “, претставува сублимација на сите релевантни и најнови информации и истражувања за влијанието на климатските промени врз природата, живиот свет и животната средина во Македонија.

Заедничката публикација на Рес публика и Проект Синдикејт „Нови врвови: Во потрага по повисоки климатски амбиции“ се фокусира на можните решенија со кои поспремни ќе ја дочекаме таа иднина. Решенија предложени од врвни експерти, политичари и претставници на меѓународната академска заедница.