За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

вон. проф. д-р Димитар Ковачевски

Димитар Ковачевски e доктор по економски науки. Специјализирал дигитален маркетинг на Харвард бизнис школата и по успешно завршување на Европскиот колоквиум за претприемништво на Техничкиот универзитет во Минхен, тој станал EFER EEC алумни. Неговите главни интереси се маркетинг менаџмент, интегрирани маркетинг комуникации, развој на бизнис и стратешко управување со брендови.

Во текот на 20-годишната професионална кариера, работел во Македонски Телеком, бил член на Групацијата Дојче Телеком Маркетинг и држел разни високи раководни позиции: директор на Центарот за управување со продажба, директор за маркетинг комуникации и односи со јавноста, директор за комуникации и директор за продажба. Во периодот од 2008 до 2016 година бил член на Меѓународниот комитет за комуникации и Комитетот за меѓународни брендови на Дојче Телеком. Во 2017 година беше назначен за извршен директор во one.VIP, член на Групацијата Телеком Австрија. Во 2018 година го ко-основаше и е член на управниот одбор на првата компанија за производство на фотоволтаични соларни модули во Македонија. Тој е член на oдборот на Институтот за истражување и развој ПРОТИНК, Скопје.

Тој е вонреден професор на Факултетот за бизнис економија и менаџмент на Универзитетот Американ колеџ во Скопје и раководител на одделот за маркетинг. Предава Вовед во маркетинг, маркетинг менаџмент, управување со продажба и стратешко управување со брендот на постдипломски и постдипломски студии на Универзитетот Американ колеџ во Скопје.