fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

вон. проф. Анита Мачек

Анита Мачек е вонреден професор на Факултетот за применети бизнис и општествени студии ДОБА од Словенија. Од 2009 година, таа исто така делува како член на Управниот одбор во Сојузот на економисти на Словенија.

Таа има долгогодишно искуство во областа на зголемување на ефикасноста на деловниот процес, оптимизирање на деловните процеси, минимизирање на трошоците, креирање на визија и стратегија итн. Вклучена е во голем број консултантски и истражувачки проекти. Некои од нив се однесуваат за оптимизирање на деловните процеси и зголемување на додадените вредности во различни словенечки компании; креирање визија и развојна стратегија за различни општини во Словенија; управување со проекти и развој на регионални проекти за различни словенечки региони; модел за интернационализација на компаниите во пет чекори и други.