fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина (SHAPE)

„Локална акција за подобри политика за заштита на животната средина – SHAPE“ е проект на Институтот за комуникациски студии и Македонското еколошко друштво, кој има за цел да им овозможи на граѓанските организации и младите да стекнат вештини и знаења за заштита на животната средина.

Проектот предвидува воспоставување партнерства на средните училишта и граѓанските организации од шест региони во Македонија, кои ќе предложат акција за решавање на локален проблем од областа на животната средина. Двете организации ќе ги обучуваат еко-активистите и учениците од Пелагонија, Охрид, Струмица, Тиквеш, Демир Капија и Преспа како да иницираат и претстават одреден проблем во нивниот регион, а во чие решавање ќе ги вклучат граѓаните и институциите.

Проектот се реализира со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Date: