fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Промовирање на добро владеење преку граѓанско учество за поголема транспарентност и отчетност на институциите во Македонија

Цел на проектот

Зајакнување на способностите на граѓаните да се вклучат во јавна дебата преку употреба на медиумски платформи, кои ќе се фокусираат на прашања од јавен интерес во областа на владеењето на правото, различности и социјална кохезија, човекови права и борба против дискриминација. Поддршка за поголема јавна контрола врз работата на институциите преку придонес од граѓаните и експертите, новинарски извештаи за студии на случај за заштита на човекови, работнички и граѓански права.

Го спроведува: Институтот за комуникациски студии

Времетраење: 01.03.2018 – 01.03.2020

Донатор: Британска амбасада во Скопје

Проектот се содржи од следниве компоненти

1. Дигитална граѓанска иницијатива: Res Publica

ИКС создаде мрежа на креатори на мислење и на влијателни личности во Македонија и во земјите од Западен Балкан кои разговараат за прашања од јавната политика и ќе влијаат на медиумската агенда, зајакнувајќи ги притоа граѓаните со аргументи и податоци да бараат отчетност и транспарентност од јавните институции.

2. Поддршка на граѓанското општество

Преку оваа компонента, ИКС изгради коалиција меѓу граѓаните и граѓанските организации кои ќе бараат од институциите да бидат отчетни, респонзивни и да бидат подготвени да ги спроведуваат политичките реформи. Преку Само прашај и #ДОМА, ИКС ќе влијае на јавната сфера со користење на различни алатки за комуникација. Сакам да кажам (СДК) платформата ќе им овозможи на граѓаните подлабок увид во отчетноста на институциите.

3. Комуникација за промена (Кампања за развој на јавниот интерес)

Во соработка со граѓанските организации, факултетите учениците, граѓанските иницијативи и средните училишта се развија кампањи за јавен интерес да се зголеми притисокот врз властите поефикасно да ги решаваат проблемите во животната средина и да се поттикне и насочи граѓански активизам кон државните и локалните институции. ИКС ќе ги информира граѓаните за нивното право да побараат нивно активно вклучување во креирањето на политиките и ќе им овозможи на граѓанските организации да комуницираат и да ги провоцираат властите да прават промени на политиките. Кампањата „Не игнорирај! Реагирај!“ вклучи повеќе од 4000 граѓани во своите активности и го подигна еколошкиот активизам во државата на повисоко ниво.