fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Теории на заговор за лековерните

Во последниве години, теориите на заговор земаат замав и стануваат сè поголем проблем за нашите општества. Иако многумина не веруваат во нив, нивната моќ лежи во брзото ширење и долгото опстојување. Од идејата дека „масоните запрашуваат со алуминиум“ до конспирациите за „чипирање преку вакцините против Ковид-19“, ваквите теории без основа продолжуваат да ги дестабилизираат нашите заедници.

Како политичките актери користат теории на заговор

Политичките актери често се користат со теории на заговор за да се заштитат кога се соочуваат со скандали или непријатни докази против нив. Тие вешто манипулираат со јавноста, претставувајќи се како народни лидери кои се борат против некакви тајни и моќни групи. Се промовираат и идеологии кои ги претставуваат противниците како елитисти без контакт со реалноста, што дополнително го зголемува јазот меѓу граѓаните.

Теории на заговор за лековернитеУлогата на социјалните мрежи и медиумската писменост

Со појавата на социјалните мрежи, теориите на заговор наоѓаат плодна почва за брзо ширење. Кога медиумската писменост е на ниско ниво, населението лесно паѓа под влијание на овие лажни наративи. Ова е особено видливо во време на кризи, како што се пожари, земјотреси, па и пандемии, кога луѓето се најподложни на манипулација.

За да се спречи ширењето на теориите на заговор, неопходно е да се подигне нивото на медиумска писменост во општеството. Државата, медиумите, академската заедница и експертите за комуникации мора да соработуваат и да се вложат во едукација на граѓаните. Ова е долг и тежок пат, но е неопходен за справување со овој се поизразен проблем.

До следното издание, прочитајте го истражувањето ШТЕТНА.