fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Можна е промена на проблемите во сенка: Приказна за кампањата „Разбистри сè“

Промена во државата е можна ако граѓаните се активираат и здружуваат и ако ја креваат свеста за темите кои стојат во сенка, а се важни.

Во краткиот документарец за „Разбистри се’“, ги пренесуваме промените кои настанаа со оваа кампања, но и ги прикажуваме проблемите кои сè уште постојат во врска со занемарувањето на водите и неефективниот инспекциски надзор во животната средина.

Преку неколкумина од 85 членки на Алијансата „Разбистри сè“, го раскажуваме големиот успех со повлечениот штетен Закон за минерални суровини од скратена собраниска постапка и вклучувањето во работните групи за новиот закон, учеството во изработката на Законот за водите уште во најраната фаза, но и битката за измени на Законот за инспекциски надзор во животната средина.

А голема благодарност изразуваме до сите граѓански организации и иницијативи, факултети, медиуми и јавни институции за поддршката и придонесот во кампањата „Разбистри сè“.