fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Радио емисии низ целиот Балкан преку проектот Екс-Ју

Студенти на Високата школа ќе работат радио емисии со нивни колеги од Виена и од Сараево. Во текот на следните две години, студентите од трите земји, ќе се обучуваат во Австрија, Македонија и Босна и Херцеговина.

Обуките и радио-продукцијата се дел од проектот Екс-Ју (Ex-You), кој е заснован на партнерство меѓу виенското радио Оринџ, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста од Скопје и Естудент, студентското радио од Сараево.

Проектот, кој е финансиран преку програмата Еразмус+ има за цел поттикнување на учење и дебата за демократските начела, граѓанско учество во процесот на креирање одлуки, непосредно запознавање на историските и заеднички вредности, особено низ призмата на младите од Европа и особено од земјите за поранешна Југославија.

На првиот состанок во Виена кој се одржа на 15 и 16 април, беше договорено секој од партнерите да номинира по четири учесници/студенти кои ќе поминат вкупно четири специјализирани обуки за радио новинарство, медиумско право, слобода на изразување, како и основи на медиумска писменост. Проектот ќе резултура со продукција на 12 радио-емисии, емитувани на радио-станица во секоја од државите-партнери, прирачници и шест вебинари.

Бојан Георгиевски и Александра Теменугова ќе го раководат проектот од името на Високата школа.