fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Презентирана платформата за пријавување загадување на Државниот инспекторат за животна средина

Граѓаните можат да пријават загадување до Државен инспекторат за животна средина преку нивните социјални мрежи и е-адреси или на веб страницата на Инспекторатот, што значително го олеснува процесот на брзо добивање и евидентирање пријави и навремено реагирање од страна на инспекторите.

Државниот инспекторат за животна средина денеска ја презентираше онлајн платформата која овозможува пријавите кои ќе пристигнуваат од граѓаните по различни електронски канали (Фејсбук, е-адреси, веб страници) да стигнуваат на едно место, да бидат поефикасно распределени до надлежните инспектори, полесно да се следат случаите на загадување и подобро да се координираат инспекторите при извршување на задачите, како и да им одговорат на граѓаните кои поднеле пријава дали и како постапиле по пријавите.

Пријавувањето е едноставно со испраќање порака преку Фејсбук страницата на Државниот инспекторат за животна средина, е-адресата , веб-страницата www.sei.gov.mk и преку полето Пријави на е-Мапата на загадувачи www.mapanazagaduvaci.mk. Во пријавата граѓаните треба накратко да го опишат проблемот кој го пријавуваат, да ја наведат локацијата каде забележале загадување, доколку можат да испратат слика или видео и да остават нивни податоци (име и презиме, телефонски број или е-адреса) за да можат инспекторите да ги исконтактираат.

Платформата за пријавување за загадување треба да ја подобри соработка на Државниот инспекторат за животна средина со граѓаните, да овозможи подобра координација при инспекцискиот надзор на државно и локално ниво и да обезбеди поголем увид во работењето на инспекторите на терен.

Платформата е изработена во соработка со Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата „Разбистри сè“, која е финансирана од Британската амбасада во Скопје.

Видео анимациите за тоа како функционира платформата може да се преземат на ОВОЈ ЛИНК.

 

Лице за контакт:

Виолета Георгиевска, Државен инспекторат за животна средина – ; 072 677 886