fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија

Институтот за комуникациски студии (ИКС), во рамки на проектот „ДигитАКТ: Комуницирање за промени“ организира прес-конференција која ќе се одржи на 15 декември (петок), 2017 година со почеток во 10.30 ч во хотел Холидеј Ин (сала Скала) во Скопје.

На прес-конференцијата ќе бидат презентирани клучните наоди од истражувањето „Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија“ во која се анализираат капацитетите и ресурсите на граѓанските организации во однос на дигиталното комуницирање и начинот на кој тие ги користат дигитални алатки за да ги пренесат своите пораки до јавноста и целните групи.

На настанот ќе бидат претставени и граѓанските организации кои беа избрани на повикот за учество на обуки за ефикасно комуницирање со јавноста преку употреба на дигиталните медиуми.

Проектот е поддржан од Програмата за поддршка на граѓанското општество „Цивика мобилитас“.