fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Обука за дигитално комуницирање

Како поефикасно да комуницираат со целните публики преку дигитални медиуми, како да го мерат влијанието кое го имаат преку социјалните мрежи и како да ги воочат различните потреби на различните платформи за дигитална комуникација. Ова беа темите покриени на дводневната обуката за претставници на граѓански организации која ја организираше Институтот за комуникациски студии на 8-9 февруари.

Учесниците работеа и на стратегија за дигитално комуницирање, под менторство на обучувачите Славица Биљарска и Игор Атанасов. Тие во периодот што следи ќе го имплементираат наученото во рамки на нивните проекти и активности.

Обуката за дигитално комуницирање се организираше во рамки на проектот „ДигитАКТ: Комуницирање за промени”, кој Институтот за комуникациски студии го спроведува во рамки на Програмата за поддршка на граѓанското општество Цивика мобилитас.