fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Неразумно се троши питката вода за пиење

Питката вода за пиење неконтролирано се троши и од компании, и од институции и од граѓаните на Скопје. Индустриски објекти користат вода колку жителите на неколку општини во градот. Се прскаат тревници, се наводнуваат бавчи, се приклучува на диво на водоводната мрежа. Водоснабдителниот систем на главниот град е проектиран за 400 илјади жители, а опслужува речиси милион луѓе. Изворот Рашче повеќе не може да го издржи притисокот од неразумното користење на водата. Гледајте во емисијата „Разбистри сè“.

Uji i pijshëm shpenzohet në mënyrë të pakontrolluar si nga ana e kompanive, edhe nga ana e institucioneve edhe nga qytetarët e Shkupit. Objekte industriale shfrytëzojnë ujë aq, sa banorët e disa komunave të qytetit. Ujiten sipërfaqet me barë, ujiten kopshte, kyqen në mënyrë ilegale në rrjetin ujësjellës. Sistemi ujësjellës i kryeqytetit është proektuar për 400 mijë, dhe ju shërben thuajse një milion njerëzve. Burimi Rashçe nuk mundet më të duron presionin nga shfrytëzimi joracional i ujit. Shikoni në emisionin “Kthjellu”.