fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Научни постери за средните училишта за загрозениот биодиверзитет во Македонија

Деведесет средни училишта во Македонија добија научни постери за влијанието на климатските промени врз биолошката разновидност во земјава, кои Институтот за комуникациски студии (ИКС) во соработка со ЗЕЛС ги изработија и поделија во рамките на кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.

Во Македонија се идентификувани 224 животински и 58 растителни видови кои не можат да се адаптираат на повисоките температури, почестите суши и екстремните временски настани, се предупредува во Третиот национален план за климатски промени на Министерството за животна средина. Зголемувањето на температурата влијае врз репродукцијата и миграцијата на растенијата и животните, врз должината на сезоната на растот на културите, како и врз појавите на болести и штетници. Затоа, во наредните децении, се очекува преместување и исчезнување на некои видови растенија и животни и нивните живеалишта.

Проценките се дека ако не се преземат мерки за подобрување на наводнувањето, приносот на грозјето во Повардарието и на јаболката во Ресен ќе се преполови до 2050 година и ќе се намали до речиси 60 проценти до 2100 година. Поради зголемување на температурата, до 2050 година се прогнозира големо намалување на распространетоста на цвијичевата качунка – планинско цвеќе кое расте единствено на Галичица, а до 2100 година џуџестиот бор на планините Јакупица и Шар Планина може целосно да исчезне. Истражувачите посочуваат дека губењето на биолошката разновидност само по себе ќе ги забрза климатските промени. Според нив, негативните ефекти врз биодиверзитетот ќе се ублажат со поодржливо користење на земјиштето, подобро управување со заштитените подрачја и водите, како и со употреба на обновливи извори на енергија.

Оттука, ИКС изработи научни постери на македонски и на албански јазик кои јасно ги илустрираат негативните проценки за биодиверзитетот во Македонија, а кои се наменети како учебни помагала за наставниците и средношколците, пред се`, по предметот Биологија, но и за другите еколошки активности на училиштата. Целта на постерите е средношколците, кои во иднина ќе одлучуваат за државните политики, да бидат едуцирани за последиците од климатските промени во земјата и да постапуваат правилно во врска со прашањата од животната средина.

Кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“ се реализира со поддршка на Британската амбасада во Скопје.

Постерите за климатските промени и биолошката разновидност погледнете ги ТУКА.