fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

Академско блогирање за пристап до поширока публика

Академско блогирање за пристап до поширока публикаПретставници на граѓански организации и новинари се обучуваа како да пристапат кон пошироката публика и да влијаат врз јавната дебата за теми од јавен интерес на работилницата за академско блогирање што ја организираше Институтот за комуникациски студии.

Учесниците осознаа како можат со академско блогирање да отворат дебата со стручната јавност и со други заинтересирани страни и да станат познати како експерти во определена област. Обучувачот Сали Брајтон Мицова, која е професор по политичка комуникација на Универзитетот на Источна Англија во Велика Британија, зборуваше и за тоа дека со блогирање се овозможува да се изрази мислење или да се дадат предлози кои не се вобичаени за академски публикации.

Присутните слушаа за техниките на креативно и аргументирано пишување, кое е карактеристично за пишување академски блогови. Обучувачот Зоран Димитровски, уредник во „Фокус“ и професор на ИКС, рече дека еден блог треба да информира преку споделување на нови податоци и да потенцира определена дебата. Академскиот блог може да влијае врз другите, преку логичко резонирање, употреба на аргументи и нудење рационални заклучоци, рече Димитровски.

Работилницата се одржа во рамките на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на граѓанските организации во Македонија“, кој е поддржан од Британската амбасада во Република Македонија.

Галерија од работилницата