fbpx

 

 

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е водечка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. Нашата мисија е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.

_____________

ААВМУ основаше мрежа за медиумска писменост

Вкупно 35 високообразовни институции, институции, медиуми и граѓански организации потпишаа пристапници кон т.н. Мрежа за медиумска писменост што ја основаше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ). Меѓу нив се Институтот за комуникациски студии и Високата школа за новинарство и односи со јавноста.

Целта на Мрежата е да се унапредува соработката меѓу различните субјекти во македонското општество кои креираат и спроведуваат политики и реализираат активности и проекти во сферата на медиумската писменост. Актот за формирање ги дефинира обврските кои ги имаат сите чинители кои членуваат во Мрежата, додека пак АВМУ ќе ја промовира Мрежата и преку други средства за промоција (посебна веб страница, квартален билтен). Високата школа и Институтот за комуникациски студии се единствените високообразовни институции кои се дел од Мрежата.

Основањето на мрежата го поддржа и Делегацијата на ЕУ, на кое евроамбасадорот Самуел Жбогар посочи дека медиумската писменост е особено важна за здрава демократија и за медиумските слободи и плурализмот, но и за развојот на критичкото размислување на граѓаните.

Како дел од активностите за обезбедување на поголема видливост на Мрежата и нејзината кауза, АВМУ ќе испраќа различни промотивни материјали до медиумите и други партнери со кои ќе ја подига свесноста на јавноста за важноста на медиумската писменост. Во нив ќе бидат вклучени и неколкуте едукативни видеа за медиумска писменост кои ги изработи Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.

Автор на фотографиите е фоторепортерката од весникот „Нова Македонија“, Маја Јаневска.